Going Global

כל מהלך לכיוון הענן דורש חשיבה, בארגון גלובלי, שינוי זה מחייב היערכות ושיקולים ייחודיים. לאתגרים הסטנדרטיים (יישום, תהליכים עסקיים, וניהול שינוי) יש להוסיף אזורים גיאוגרפיים שונים והבדלי תרבות.

במהלך השנים האחרונות, בלאט לפידות ליוותה מספר פרוייקטים על פני אזורי זמן שונים, אנו יודעים כי כאשר מדובר בפריסת ענן גלובלית, לא צריכה להיות גישה של "מידה אחת מתאימה לכולם".

הנחת הבסיס הנכונה: לפני שמתחילים, חברות צריכות לחשוב על האופי של הארגון שלהם ולקבוע יעדים ספציפיים המגדירים הצלחה. העדר הגדרת חזון אפקטיבי והתאמת מנהיגות ארגונית לישום החזון הן הסיבות העיקריות לכשלון הטמעת טכנולוגיית ענן.

בנוסף להגדרת חזון ברור להצלחה, ישנן כמה שאלות ספציפיות שהארגון צריך לשקול מראש, ובכלל זה :

  • כיצד בנוי הארגון? האם החברה פועלת באופן ריכוזי או מבוזר ?
  • עד כמה נפוצים או מגוונים המוצרים שלהם, תהליכים עסקיים ולקוחות ברחבי העולם ?
  • מה הם הצרכים הגלובליים הנדרשים (לדוגמה שיתוף מידע) ? האם הצרכים האזוריים תומכים או שונים מהצרכים הגלובליים ?

התשובות לשאלות אלו תשפיעה על האופן שבו יפרס הענן של חברה, מבנה ORG  אחד או מבנה רב ORG, מבנה ניהול הנתונים, איזה מידע יהיה זמין לאזורים וצוותים שונים וכיצד יכול שיתוף פעולה ארגוני להתבצע בצורה יעילה. הבנה ברורה של איך הארגון פועל ברחבי העולם מסייעת להגדיר את השיטה הטובה ביותר לביצוע.

אבני דרך: חשוב מאוד להגדיר אבני דרך להצלחה כחלק מהשקת המערכת בהתאם לתרבות ולדרישות הארגוניות. בדרך כלל אנחנו מייעצים לאמץ תהליך הדרגתי ששם דגש על אבני הדרך הקריטיות על מנת לקצר כמה שניתן את הזמן שבו מתחיל הארגון לקבל ערך מהמערכת.

לתקשר, לתקשר, לתקשר: בניית מודלים עסקיים בכלל הארגון הגלובלי תעזור להשתיק כל התנגדות תרבותית רחבה יותר בטווח הארוך.

שינוי הגדרת ניהול: זה קריטי ביותר בכדי לזכות בתמיכה של משתמשי הקצה. תכנון וקביעת שיטות אימון הטובות ביותר על פי העדפות תרבותיות, שפות, וצרכים ​​אזוריים.

יצירת אסטרטגיה ניהול ענן: חברות צריכות להבטיח שאין הפרת כללים, נוהלים או חוקים שלפיהם הם פועלים. בנוסף, חברות צריכות מסגרת אפקטיבית לקבלת החלטות ותהליכים מובנים לביצוע החלטות אלה במהירות וביעילות.

צוות הנכון: המעבר לענן הוא לא פרויקט אחד כי אם דרך חדשה לגמרי לאופן שעבודה מתבצעת. הצלחה של תהליך זה תלויה בין היתר בצוות המוביל שממשיך ללוות את הדרך החדשה.

רוצים לשמוע עוד על טרנספורמצית הענן הגלובלי שלנו, צרו איתנו קשר בלאט לפידות